EPSILON

epsilon1EPSILON ( Expedition for Life of  Nature ) berdiri pada tanggal 12 Oktober 1991 jam 08.15 WIB di puncak Gunung Ungaran. EPSILON merupakan wadah mahasiswa Matematika yang mempunyai rasa cinta alam, budaya dan berkepedulian terhadap alam, sosial dan budaya sebagai perwujudan penghambaan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. EPSILON pertama kali berdiri dari beberapa orang yang mempunyai hati yang sama, kemudian berkembang dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas dari para anggotanya. Dalam perjalanan EPSILON telah melaksanakan kegiatan yang telah menjadi komitmen bersama antara lain Mountainering ( Pendakian Gunung ), Susur Pantai, Rockclimb Rappeling (Panjat dan Turun Tebing), dan Donor Darah. Hubungan keluar pun EPSILON lakukan untuk meningkatkan rasa persaudaraan antar sesama PA ( pecinta alam ) yang berada di lingkungan sekitar.

Dalam kegiatan tersebut kami selalu menekankan arti kebersamaan dan berkepedulian terhadap sesama, karena kami berkeyakinan bahwa dengan kebersamaan akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

SALAM LESTARI
PEACE

 

SUSUNAN KEPENGURUSAN
EXPEDITION FOR LIFE OF NATURE (EPSILON) 2015

Ketua                                                 : Arya Ghiri

Koordinator Lapangan             : Nur Fuat Hasyim

Sekretaris                                        : Liyana Adhiningrum

Bendahara                                       : Restartika Dianastari

Bidang 1 – Tim Expedition

Ketua bidang : Makbul Riyanto

Staff :

Julia Alfin Ardistya                                                                          Purwarian Febrio

Yuneva Siska                                                                                      Eka Purnamasari

Titi Dwi Lestari                                                                                 Tubagus Sukarta

Mohammad Rizaldi Fauzan                                                         Pascalis Diaz W.

Anisa Nurul Ichsani                                                                         Wisnu Margono Susanto

Bidang 2 – Tim Life

Ketua bidang : Markus Cipto Utomo Gultom

Staff :

Indira Aviana                                                                                     Warno Yulistio

Jafar Shodiq                                                                                        Gloria Hermiana Helen

Wanda Jumiati                                                                                  Tegar Asmoro Putro

Isrofah                                                                                                  Hanik Rahmawati

Adam Fairist Astara                                                                        Amat Taufik

Bidang 3 – Tim  Nature

Ketua Bidang : Kevin Setyawan

Staff :

Liza Alifiana                                                                                        Yunia Kartika Sari

Johannes Manurung                                                                        Eka Desy Purnamasari

Yustiana Indah P                                                                              Pradhika Setya Purnama

Yulvi Anisahara                                                                                 Kristi Utomo

Riko Andrian                                                                                      Dita Wahyuningtyas