KESIMA

kesima

KELOMPOK STUDI ISLAM MATEMATIKA (KESIMA)

Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, Rabb yang telah mengaruniakan banyak kenikmatan kepada hamba-hambaNya yang tidak bisa dihitung dengan jari-jari kita dan sudah sepatutnya kita harus selalu bersyukur pada-Nya. Untaian sholawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada qudwah hasanah kita, Rasulullah Muhammad SAW. Beliau yang telah membawa kita dari zaman kejahiliyahan yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang penuh cahaya keimanan seperti sekarang ini, insyaAllah.

Mendapat suatu kepercayaan sebagai khalifah di muka bumi dan dituntun untuk mendapatkan hidayah-Nya sebagai hamba yang beriman serta menjadi bagian dari perjalanan dakwah adalah suatu karunia yang luar biasa dalam mengarungi perjalanan menuju fitrah sebagai manusia. Dan merupakan sebuah kewajiban bahwa setiap insan sebagai hamba Allah dan ummat Rasulullah mempunyai amanah untuk senantiasa berdakwah, mengajak pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Oleh karena itu, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita, kewajiban tersebut harus senantiasa dilaksanakan.

Kelompok Studi Islam Matematika yang diakronimkan KESIMA merupakan salah satu biro dari Himpunan Mahasiswa Matematika. KESIMA merupakan wadah bagi mahasiswa muslim Matematika yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri, mempererat ukhuwah Islamiyah serta sebagai sarana untuk mensyiarkan nilai-nilai Islam di lingkungan kampus dan masyarakat.

VISI :

Mencari ridho Allah SWT untuk menciptakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan ukhuwah Islamiyah dalam lingkungan Matematika.

MISI :

  1. Membina keislaman, keimanan dan ketaqwaan mahasiswa muslim Matematika.
  2. Membekali softskill mahasiswa berbasis moral dan spiritual keislaman.
  3. Menghidupkan nilai-nilai Islam di Program Studi Matematika.
  4. Sinkronisasi ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam.
  5. Membangun silaturahim dalam rangka mempererat tali persaudaraan antar civitas akademika Matematika, antar elemen mahasiswa Matematika, serta birokrasi dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

kesimaLambang Biro KESIMA yaitu:

  1. Bulan sabit menggambarkan cahaya petunjuk illahi yang menerangi kehidupan manusia.
  2. Bentuk masjid menggambarkan suatu wadah berkumpulnya mahasiswa muslim matematika yang bertujuan membangun nilai-nilai keislaman di Jurusan Matematika.
  3. Bentuk lingkaran di luar menggambarkan keterikatan ukhuwah antar pengurus dan elemen mahasiswa matematika.
  4. Warna biru menggambarkan kondisi kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan.
  5. Tulisan Kelompok Studi Islam Matematika (KESIMA) Universitas Diponegoro menunjukan identitas organisasi.

SUSUNAN KEPENGURUSAN
KELOMPOK STUDI ISLAM MATEMATIKA (KESIMA)

PERIODE 2015

Mas’ul                                    : Hafidh Khoerul Fata                       24010113140066
Sekretaris Umum             : Mokhammad Sairun                              24010114130098
Sekretaris                             : Intan Kusuma Wardani                         24010114140084
Bendahara                            : Fadlillah Dwi Lestari                              24010113140079

Departemen Kaderisasi

Ketua Departemen           : Ristanto                                  24010113120027

Staff                                         :

Raka Widiasmara P          24010113120041                Muhammad Rizky A           24010113120023
Razis Aji Saputro               24010113130069                Arini Haq                                  24010113130082
Eka Fitriyana                      24010113120029                Linda Permata Sari              24010113130076
Nur Solikhah                       24010113130055                Rani Khoirunnisa T              24010113120014
Muhammad Rafid F         24010114130087                Rico Putra Dewa                   24010114140083
Rezky S                                  24010114130062                Dhia Ul haq El Hakim         24010114140056
Ferlie Yandi                         24010114130088                Robby Rodhiyya                   24010114120015
Ja’far Muhammad A         24010114130065                M. Wijdan Hilmy Y               24010114130054
Falahul Muplihun              24010114120052                Auliyani Yanuar A                24010114120038
Nisma Fauziyah                 24010114130100                Fathiatul Ummah                 24010114120006
Andi Nur Wahidiah           24010114120046                Aida Fitri Irawan
Churin’in Aniesa                 24010114120010                Dwi Jayanti                             24010114120049
Aryani Ayu Lestari            24010114120044                Siti Khasanah                          24010114120047

Departemen Syi’ar

Ketua Departemen           : Ahmad Rifa’i                         24010113120044

Staff                                         :

Fauzan Al’ansory               24010113120033                Wahid Nurul Hidayat          24010113120026
Ade Laras Apriliani           24010113130101                Auliya                                        24010113130051
Binti Malam Sari                24010113120009                Iin Miftahul Choir                 24010113130054
Nok Muntoyimah              24010113120030                Sekti Wahyuning H              24010113120036
Julia Alfin Ardistya           24010113140095                Subkhan                                    24010114120036
Wisnu Ramadhan              24010114120048                Eko Suprobo                           24010114130053
Ageng Sulaksono               24010114130092                Muhammad Aqimulhaq    24010114130102
Benny Santoso                    24010114140058                Syaiun Basyir                         24010114120003
Melinda Dwi Ayu D          24010114120032                Nur Aini Septiyanti              24010114130078
Rizka Arnum Triani         24010114120051                Zakiyaatus Sariroh               24010114120050
Liliana Nur Fitria               24010114140057                Afida Maulina Zahra            24010114140081
Sri Pujiana Sari                   24010114120045                Eti Sapriani                              24010114120022
Tri Yastuti L                         24010114140068                Herra Effriatik                       24010114120041

Departemen An-Nisaa

Ketua Departemen           : Nurul Umi Syahidah         24010113130059

Staff                                         :

Deandra Aulia Rusdah     24010113130084                Yulvi Anisahara                     24010113140061
Fitriyani                                24010113120025                Berti Nevada                           24010113120040
Siti Mualimah                      24010113120043                Khomisatun Nisak                24010113120048
Wanda Hamidah                24010113120010                Sandra Olivia Pratiwi         24010113140080
Dian Ayu Pinanggih          24010114120040                Dwika Dharma S                   24010114120019
Risky Setya Ayuni             24010114130096                Etna Fianita                             24010114140094
Novita Ulfa Daneswari   24010114120034                Dian Indirasari                       24010114120016
Dea Essy Melati                  24010114130074                Ummi Sholikhah                   24010114140070
Sitta Nurfitri Dairabiy     24010114130077                Dwi Iswati                               24010114120033